Kompanija

     

Proizvodnja

Znanje kojim se poštuje životna sredina.

Modì® je rustična jabuka koja je prirodno ekološki-prihvatljiva.
Zahvaljujući urođenoj otpornosti voćke na glavne patogene agense i integrisanoj poljoprivrednoj proizvodnji na terenu, potreba za intervencijom radnika je minimalna, sa pozitivnim posledicama po životnu sredinu i značajnu uštedu u smislu proizvodnih činilaca.

Modì® je prva jabuka sa ugljeničkim otiskom (CFP), koji je izmerio Fakultet za nauku i tehnologiju Univerziteta u Bolzanu (Bolzano). Ispuštanja ugljen-monoksida jednaka su 0.028 kg CO2 po kg jabuke Modì® proizvedenoj u voćnjaku, sa smanjenom ispuštenom količinom gasova u atmosferu sa efektom staklene bašte do 49% , u poređenju sa referentnim sortama.    

*- 0.028kg/CO2 po kg proizvoda:
štedi se do 49 % u poređenju sa ostalim sortama jabuka koje se proizvode pod istim uslovima kao i Modi.

Pored toga, laka je za uzgajanje i ima ranu proizvodnju koja je konstantna, obilna i bez promena: zapravo, voćka rađa tokom cele godine, sa znatnim prednostima za proizvođače. Njena sposobnost da se prilagodi ekološkim uslovima sa promenljivim temperaturama i sunčanim periodima, znači da je moguće dobiti izvrsnu boju voća čak i u ravničarskim predelima.   

Modì® voli prirodu i pomaže da stvorimo bolju budućnost.

Glavne proizvodne oblasti

     
Modì® è il marchio utilizzato per la commercializzazione della varietà CIVG 198*
© Modì Europa S.r.L. | Via B. Bartok, 29/g – 44124 Ferrara, Italy | C.F.- P.IVA 01728980382 - C.C.I.A.A. Ferrara – Iscrizione R.E.A. N° 192644 - Iscrizione Reg.Imprese 01728980382 - Capitale Sociale 975.000 Euro i.v.